گناهان یک شهید 16 ساله

در تفحص شهدا دفترچه یادداشت یک شهید شانزده ساله پیدا شد که گناهان هر روزش را در آن یادداشت می کرد. گناهان یک روز او این ها بود:


سجده نماز ظهر طولانی نبود

زیاد خندیدم

هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد.

شادی روح شهدا صلوات 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مرتضی

جالب بود با اجازه منتشرش میکنم