برترین های سال 93 طرح صالحین

 معرفی متربیان نمونه سال 93 پایگاه امیرالمومنین(ع) سده لنجان

نفر  اول:آقای حمیدرضا غلامی(فرزند اسماعیل)

نفر دوم:آقای عرفان براتی(فرزند مهدی)

نفر سوم مشترک:آقایان محمد جواد نقدی(فرزند غلامرضا)و سینا قاسمی( فرزند محمد)

نفر چهارم مشرک:آقایان علیرضا ادیبی( فرزند خداداد) و علی غلامی (فرزند سیف الله)

نفر پنجم:آقای مصطفی فتاحی (فرزند غلامحسین)

 

بهترین حلقه: شهید محمدحسین فهمیده و شهید بهنام محمدی

/ 0 نظر / 11 بازدید