آموزش فروع دین با شعر

 

تو ای بلبل زیبا                        بگو فروع دین را

 

 

فروع دین ده گل است           چون سوسن و سنبل است

 

نماز و روزه و خمس               محبت آرد و انس

 

جهاد و حج و زکات                 کند جهان را آباد

 

امر به معروف آن                   به جامعه دهد جان

 

نهی زمنکر آن                        هدایت گمراهان

 

تولی و تبری                          باشد صفای دلها

/ 1 نظر / 12 بازدید
سلام

خیلی خوبه