تشکیل حلقه شهید دکتر محمود امینی در 13 اردیبهشت

تشکیل حلقه شهید دکتر محمود امینی در 13 اردیبهشت و پس از نماز مغرب و عشا با حضور اعضا تشکیل گردید 

اهم برنامه ها:

1-قرائت قرآن توسط آقای خلیلی

2-قرائت زندگی نامه شهید محمود امینی توسط حامد صالحی

3-بیان حدیث و سخنان ولایت توسط مجتبی صالحی

4-انواع نگاه موضوع جلسه بود

 

/ 0 نظر / 5 بازدید