تشکیل حلقه شهید محمود معتدی در 13اردیبهشت ماه

تشکیل حلقه شهید محمود معتدی در 13اردیبهشت ماه در مسجد و از ساعت 12  برگزار شد موضوع جلسه مقام مادر و مقام معلم بود اهم موضوعات حلقه صالحین

1-خصوصیات شهید علی طهماسبی

2-احکام قبله

3-بیانات رهبری درباره کتاب 

4-بیان احادیث درباره مادر

5-معرفی کتب استاد مطهری

 

/ 0 نظر / 5 بازدید