فضیلت و عظمت سوره مبارکه «الرحمن»

فضیلت و آثار و خواص سوره شریفه«الرحمن» منحصر به آن چه که در این مقاله آمده است نمی باشد و برخی از آنها در شماره 77 و 76 بشارت یادآور شدیم و در این مقاله هم آثاری دیگر از این سوره شریفه را می آوریم و لازم است به یک نکته مهم توجه داشته باشیم که ثوابها و فضیلت ها و پاداش های مهمی که برای سوره ها و آیات قرآن کریم در روایات ذکر شده است هرگز به این مفهوم نیست که انسان به هر صورت و به هر شرایط آن ها را بخواند به آن ثواب ها می رسد بلکه لازم است برای درک خواص و آثار آیات به خواندن بدون توجه اکتفا نکند بلکه با تدبر در معانی و تعقل در اهداف قرآن آیات را تلاوت کند تا تلاوت آیات راهی برای عمل به آن و خودسازی باشد با توجه به مطلب فوق چند مورد از فضایل سوره مبارکه «الرحمن» را در ذیل یادآور می شویم.

عروس قرآن


امام کاظم(ع) فرمودند: که پیامبر اسلام(ص) فرمودند: که هر چیزی در جهان خلقت عروسی دارد و عروس قرآن سوره «الرحمن» است.(فضائل و خواص قرآن صفحه 283)

شان اهل بیت


امام صادق(ع) فرمودند:سوره «الرحمن» درشأن ما اهل بیت(ع)نازل شده است و «الرحمن» اسم خداست ـ علم القرآن یعنی به پیامبر(ص) تعلیم قرآن داد و خلق الانسان یعنی علی(ع) را خلق نمود و علمه البیان یعنی او را مفسر و مبین قرآن قرار داد و هر چیزی که در قرآن است به او آموخت.(کنزالفوائد)

فرشته محافظ


امام صادق (ع) فرموند:هرکس در شب جمعه سوره«الرحمن» را بخواند،خداوند دو فرشته را بر او موکّل گرداند که تا صبح حافظ او باشند و اگر در صبح بخواند تا شب این دو ملک حافظ او باشند.

شکر نعمتها


حضرت رسول(ص) فرمودند:هرکس با ایمان و با نیت خالص وتوجه به خدا سوره مبارکه «الرحمن» را بخواند شکر نعمتهائی که خداوند متعال به او عطاء کرده است را به جا آورده است.(خواص آیات قرآن کریم صفحه 163)

سکونت دربهشت


رسول اکرم(ص) فرمودند:به قاریان سوره های «حدید،واقعه،الرحمن» گفته می شود که در بهشت فردوس ساکن شوید. (تفسیر النور جلد 6،صفحه140)

روشنی قلب


امام صادق(ع) فرمودند:از قرائت سوره «الرحمن»،غافل مباشید زیرا این سوره،قلب منافقان را روشن نمی کند.(وسائل الشیعه جلد4، صفحه 809)

اجر شهید


امام صادق(ع) فرمودند: هر کس بعد قرائت سوره«الرحمن» فوت کند اجر شهید دارد.(دعوات راوندی، صفحه 319)

حفظ از بلاها


امام صادق(ع) فرمودند:هر گاه کسی سوره «الرحمن» را قرائت کند خداوند فرشته ای را مأمور می کند که او را حفظ نماید. (مجمع البیان جلد9،صفحه 195)

جبران ناتوانی


رسول اکرم(ص) فرمودند:هر کس با ایمان سوره شریفه «الرحمن»را تلاوت کند(یعنی با حضور قلب بخواند) خداوند بر ضعف و ناتوانی او رحم کند (یعنی توانمند وقدرتمند گردد)(تفسیر رازی،جلد 10،صفحه 380)


شفای درد چشم


امام صادق(ع) فرمودند: هر کس دچار درد چشم باشد، اگرسوره مبارکه«الرحمن» را با نیت خالص و با توجه به خدا و معنی سوره بخواند،شفا یابد.(خواص آیات قرآن کریم، صفحه 163)

آسانی کارها


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:هر کس سوره «الرحمن» را بنویسد و با خود داشته باشد هر امر مشکل و سخت بر او آسان گردد.(تفسیر البرهان،جلد4،صفحه263)

رفع اختلاف


اگر زنی اختلاف با شوهرش دارد و هر نوع اختلاف باشد با داشتن این سوره برای زن (شامل خواندن مستمر هم است) باعث علاقه شدید همسر نسبت به او گردد.(فضائل و خواص سوره های قرآن، صفحه 286)

سودمند برای بیماران


امام صادق(ع) فرمودند: بیماران گرفتار درد طحال و ناراحتی های قلبی اگر سوره«الرحمن»را بر ظرفی بنویسد و آب آن ظرف را بیاشامد سودمند است.(خواص القرآن)


چهره درخشان


امام صادق(ع) فرمودند:هر کس به قرائت سوره «الرحمن» ادامه دهد (ارتباط مستمّر داشته باشد) چهره اش سفید گردد و دیگران را شفاعت کند.(مصباح کفعمی،صفحه 446)

حفظ منزل


امام صادق(ع) فرمودند: هر کس در عصرها،سوره های «الرحمن و حشر» تلاوت کند خداوند فرشته ای را مأمور نماید که تا صبح از خانه اش محافظت کند.(مجمع البیان،جلد9،صفحه 255)

مصون از آفات


پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس این سوره«الرحمن» را بنویسد هر کس که چشم درد دارد سوره «الرحمن» را بنویسد و همراه خود بردارد، دردش شفا یابد و اگر تمام این سوره بر دیواری نوشته شود حشرات از آن دیوار دور شوند و جنبنده ای آزار دهنده وارد آن خانه نشوند.(خواص القرآن)

ثواب فراوان


خواندن سوره الرحمن روز جمعه (وبه نقلی بعد نماز صبح روز جمعه) و گفتن بعد آیه ﴿فبأی الاء ربکما تکذبان﴾ ـ جمله:لابشی من آلائک اب اکذبّ فلک الحمد ولک الشکر،استحباب فراوان دارد. (مجمع البیان، جلد 9، صفحه 296)

سوره کوبنده


روزی اصحاب پیامبر(ص) گرد هم جمع شدند و گفتند:قریش قرآن نشنیده اند، کیست از ما که جرأت کند و قرآن را بر آنها بلند بخواند ـ عبدالله بن مسعود اعلام آمادگی نمود و نزد مقام ابراهیم ایستاد و سوره «الرحمن» را بلند خواند که کفار قریش ناراحت شدند و آزار دادند.(منهج الصادقین)

/ 0 نظر / 11 بازدید