/ 1 نظر / 15 بازدید
بنده خدا

خدای من ما برای گرفتن دست های تو ریسمان نبسته ایم دل بسته ایم همین که هوای دلمان خوب باشد برایمان کافیست پس با تمام مهرت هوای این روزهای دلمان را خوب کن دلداده باش دلت را بده دست خودش خودش گفته مصفا کردنش با من تو قلبت را هوایی کن خدایی کردنش با من....