نمونه مطالب در طرح صالحین

انواع نماز

نماز موشکی

2-نماز چپکی

3-نماز یواشکی

4-نماز آبکی

5-از بادکنکی

6-نماز

7-نماز زورکی

8-نمازپولکی

9-نماز راستکی و....... 

/ 1 نظر / 6 بازدید
کاشفک

با سلام معرفی آثار مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام به همراه چکیده کتب (مجموعه کتب آموزشی روش های تدبر در قرآن، کتب موضوعی تدبر در قرآن، درسنامه های المیزان و..)