حلقه صالحین شهید محمد حسین فهمیده

در 15 فروردین ماه 1392 حلقه شهید فهمیده تشکیل شد اهم برنامه ها عبارتند از

1-مرور موضوعات جلسه ی قبل

2-خواندن شعر اصول دین

3-موضوع بحث توحید ودعا  

4-اجرای مسابقه

5-دعا و پذیرایی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید