مؤلفه های خنده و شوخی حلال حکیمانه


1. دلقک نشدن،
2. کوچک نکردن دیگران،
3. اخلاق مداری،
4. شرع مداری،
5. حق گویی،
6. همدلی،
7. شاد کردن دل دیگران،
8. غم‌زدایی از خود و دیگران،
9. اهانت به اقوام ممنوع،
10. اهانت به ادیان دیگر ممنوع،
11. اهانت به جنس مخالف ممنوع،
12. تفرقه‌زا نبودن،
13. حکیمانه و ادب آموز بودن،
14. نشاط زا بودن برای عبادت و کسب و کار حلال و معاشرت سالم،
15. قهقهه مستانه ممنوع،
16. عدم افراط و تفریط
17. متناسب با شخصیت افراد،
18. متناسب با سن و فهم و فرهنگ مخاطب،
19. متناسب با جنسیت مخاطب،
20. رعایت مقتضای حال،
21. عدم افراط و تفریط،
22. هزل و هجو ممنوع

/ 0 نظر / 10 بازدید