شهید محمدرضا مهرپاکشهادت در 18 سالگی ، دانشجوی رشته پزشکی در منطقه عملیاتی فاو عملیات والفجر8

فرازی از وصیتنامه:

بر من قبری نسازید،

مرا از یادها ببرید،

من نبودم،

منی وجود نداشتـه است

می خواهم همه جز او مرا از یاد ببرند

می خـواهم تنها باشم

و شما مرا از این تنهایی باز نداریــد،

هر کس می خواهد بهترین راه را انتخاب کند باید بیشترین بها را بدهد

من نیز چنین کرده ام.

پس مرا بر این ناراحت نشوید که بسیار سود برده ام

/ 0 نظر / 12 بازدید